Boek op bestelling

Een boek op bestelling? Hoe werkt dat?

Een spannende thriller, een grappig verhaal of een magische sage waarin jouw bedrijf en werknemers de centrale rollen spelen. Hoe leuk is dat! Een boek waarin u en uw werknemers schitteren. Duik in een onverwacht verhaal waarin de schoonmaker verdacht veel lijkt op de onderdirecteur en de jongen van de postkamer kan worden neergezet als burgemeester.

Het proces bestaat uit de volgende stappen:

  • Ik kom bij uw bedrijf langs om de werkomgeving en ambiance te bekijken, dan maak ik graag kennis met de medewerkers en we stellen samen één van uw medewerkers aan als mijn (vertrouwelijke) contactpersoon;
  • We bespreken het soort boek u wenst, welk genre, welke lengte, welke deadline, welke bindvorm, het aantal oplagen enzovoort en maken aan de hand hiervan een prijsafspraak en een afspraak over een deadline. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst;
  • Hoe intensief, tijdrovend en kostbaar zo’n project is, hangt heel erg af van uw wensen, de lengte van het boek dat u wenst, van de deadline, van de benodigde research, en mogelijk nog andere specifieke factoren. Ik maak graag voor u een offerte op maat maar pas nadat ik een beeld heb kunnen scheppen van uw verwachtingen en de omvang van het project;
  • U geeft mij artistieke vrijheid in de keuzes wie van de bedrijfsmedewerkers meespelen in het verhaal, wat hun rollen zijn en de storyline;
  • Ik behoud mijzelf het recht om (uiteraard op afspraak) uw bedrijf opnieuw te bezoeken om inzichten en ideeën op te doen;
  • Ik schrijf een kort concept manuscript en bespreek dit inhoudelijk met de contactpersoon. De contactpersoon wordt geacht deze informatie vertrouwelijk te behandelen en krijgt daarom geen kopie van het manuscript. De rolverdeling, scenario’s en verhaallijnen dienen als vertrouwelijk te worden behandeld;
  • Indien het manuscript akkoord is zal ik proberen binnen zes maanden het eindmanuscript aan te leveren bij de contactpersoon, voor een laatste controle/bespreking;
  • Het manuscript zal vervolgens wordt geredigeerd en volledig taalkundig op punt gesteld door een corrector, zodat het publiceer klaar is;
  • Het manuscript wordt aangeboden voor drukken in de van te voren afgesproken vorm en oplagen;
  • Uw boek is klaar!

Geweldig om te lezen, nog leuker om weg te geven en bijzonder om te krijgen!