Boek op bestelling….hoe werkt dat?

Het proces bestaat uit vijf stappen.

  1. Ik kom bij u het bedrijf bekijken, maak kennis met de medewerkers en we maken prijsafspraken. Als we tot een akkoord komen dan zit daar een tijdsbestek van 8 maanden aan vast. Het is mogelijk dat het product eerder klaar is maar ik moet rekening houden met vertragingen.
  2. Er wordt aan mij een vertrouwenspersoon toegewezen en samen met hem bepalen wij wie er gaat meespelen in het verhaal. Ik bepaal zelf wie de hoofdrollen krijgen en wie de minder belangrijke personages worden. Daar kan niet van worden afgeweken. Ik kan ten alle tijden het bedrijf bezoeken om nieuwe ideeën op te doen.
  3. Ik schrijf een kort concept verhaal en overleg met de vertrouwenspersoon over de inhoud. Binnen 6 maanden schrijf ik het boek. Alleen de vertrouwenspersoon mag het na voltooiing lezen en zijn commentaar geven. Ik luister daar naar en maak zo nodig aanpassingen, daar kan ik echter niet toe verplicht worden.
  4. Het boek wordt geredigeerd door een professional.
  5. Het boek wordt gedrukt in een van tevoren afgesproken oplage.