Privacy- en cookieverklaring

Versie 1.0 – 05-11-2020

Mijn naam is Rob Faas, ik ben woonachtig in Zaandam, en ik verklaar mijzelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring.

Dit zijn mijn contactgegevens; website: https://robfaas.nl, e-mail: info@robfaas.nl, telefoon: mijn 06 nummer kun je op verzoek via e-mail krijgen.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Deze website verwerkt geen persoonsgegevens omdat op deze website geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken ik geen social media plugins. Van de, via het contactformulier verzonden, e-mail wordt géén kopie op de webruimte opgeslagen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@robfaas.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk de door jouw (via het contactformulier) aangeboden persoonsgegevens voor slechts één doel: je te kunnen bellen of e-mailen mocht dit nodig zijn of omdat je hier expliciet om hebt gevraagd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Deze website doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als contact tussen ons niet meer van belang is worden persoonsgegevens per direct verwijderd. Tenzij je zelf eerder aangeeft uit mijn adressenbestand te worden gehaald.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als jij hier persoonlijk toestemming voor hebt gegeven, en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van bijvoorbeeld een overeenkomst tussen jou en mij of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken op mijn website

Robfaas.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@robfaas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op via info@robfaas.nl. Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Ik heb een goed beveiligde website: TLS (voorheen SSL) De website verstuurt jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https://’ en het gesloten hangslotje in de adresbalk;
  • Op mijn computer zit een up-to-date virusscanner en firewall;
  • Ik maak regelmatig back-ups en zorg er voor dat deze niet door anderen kunnen worden ingezien;
  • Ik zet mijn oude computer en computeronderdelen nooit zomaar ‘aan de weg’ maar laat deze op verantwoorde wijze vernietingen.

Dat was het!
Mocht er iets niet duidelijk zijn, mis je iets of heb je een vraag of opmerking met betrekking tot deze privacy- en cookieverklaring dan hoor ik dit graag van je.

Je vindt mijn contactgegevens bovenaan deze lap tekst.
Dank je voor het doorlezen,
Met vriendelijke groet,

Rob Faas