Welkom op het domein robfaas.nl

Welkom op het domein www.robfaas.nl
Omdat ik jou als bezoeker van mijn website serieus neem en ik je zo goed mogelijk van dienst wil zijn, maak ik gebruik van een proclaimer. Een proclaimer is het tegenovergestelde van een disclaimer en geeft aan wat je van deze website mag verwachten met betrekking tot toegankelijkheid, privacy en verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden

De inhoud van deze website valt onder mijn verantwoordelijkheid, mijn naam is Rob Faas en ik ben de eigenaar van deze website. Ik doe mijn uiterste best om deze website vrij van discriminerende en/of aanstootgevende teksten te houden, de geboden informatie actueel en accuraat te houden en spelfouten te vermijden.

Kom je desondanks toch iets tegen dat niet juist is, aanstootgevend of verouderd, dan stel ik jou reactie bijzonder op prijs. Je kunt zelf kiezen op welke manier je dit aan mij door wilt geven. Alle benodigde contactgegevens staan op de contactpagina. Ik beloof jou op- en aanmerkingen zo snel mogelijk behandelen en waar nodig zo spoedig mogelijk actie ondernemen.

Links naar externe websites

Deze website kan web linken bevatten welke verwijzen websites die door andere partijen worden geëxploiteerd. Ik houd mijzelf niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze externe internetsites, evenals de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.

Privacy

Alle informatie die bijvoorbeeld via web formulieren vanaf het domein  via www.robfaas.nl worden verstrekt, wordt uiterst vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor je ze hebt verstrekt. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten.

Toegankelijkheid

Ik streef er naar alle digitale diensten en informatie op deze website toegankelijk te maken voor iedereen. Als je ondanks al mijn goede zorgen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op mijn website, laat het mij dan weten. Je kunt je melding doorgeven via info@robfaas.nl. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link of de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank je wel!

Verder is bij het gebruik van deze website de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing: kijk voor meer informatie op wetten.overheid.nl